06:55 ICT Chủ nhật, 18/11/2018

Trang nhất » Tin Tức » Quan điểm phát triển

QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

Thứ sáu - 01/07/2011 09:30

 

1. Quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 phải phù hợpvới Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, Quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội dải ven biển miền Trung và Quy hoạch phát triển vùng BắcTrung Bộ; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với quy hoạch ngành, lĩnh vực và gắnkết chặt chẽ với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

2. Phát huy nộilực và sử dụng tốt mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thếcủa địa phương để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả và bảo vệ môitrường; tập trung đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, sớm đưa Quảng Trị thoátkhỏi tỉnh nghèo.

3. Xây dựngQuảng Trị sớm trở thành một trong những trung tâm giao lưu, hợp tác phát triểnvới các địa phương trong nước và với các nước trong tiểu vùng sông Mêkông mởrộng; là một trong những cửa ngõ hướng ra Biển Đông của các nước và vùng lãnhthổ trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.

4. Đầu tư đồngbộ kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại, phát triển mạng lưới đô thị thành cáctrung tâm động lực, tạo hạt nhân phát triển cho các vùng trong Tỉnh.

5. Lấy con ngườilàm mục tiêu và động lực phát triển, nâng cao trình độ dân trí, bảo đảm chấtlượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; gắn tăng trưởng kinh tế vớitừng bước thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; chú trọng công tác xóa đóigiảm nghèo và giải quyết việc làm cho người lao động.

6. Kết hợp chặtchẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng hệ thống chính trị và nềnhành chính vững mạnh; củng cố quốc phòng; an ninh; giữ vững chủ quyền biêngiới, hải đảo; duy trì mối quan hệ hữu nghị với các tỉnh láng giềng khu vựcbiên giới Việt - Lào.